• Naša misija

    Unapređivanje ljudskih prava i zaštita interesa lica sa mentalnom zaostalošću i njihovih porodica u lokalnoj zajednici...

  • Naša vizija

    Društvo u kojem su stvoreni uslovi za kvalitetniji život i integrisanje mentalno zaostalih lica svih uzrasta i svih priznatih kategorija u društvo.

  • Uspjesi

    Udruženje je od svog početka uspjelo izrasti u jednu od vodećih organizacija u lokalnoj zajednici u  ovoj oblasti...

Image

Dnevni centar
"Onix"

Dnevni centar "Onix" pruža usluge dnevnog i poludnevnog zbrinjavanja odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u cilju zadovoljavanja njihovih potreba.

Opširnije

Image

STRONGER VOICE FOR CHILDREN
SNAŽNIJI GLAS ZA DJECU

Mrežni projekti, kroz program EC IPA 2009 "Podrška tematskim NVO mrežama".
(vijeme realizacije 2011 – 2013)

Opširnije